Zelf Bogen Maken

(Home)

De vorm van de Boog


De vorm van de boog, en niet de houtsoort, is bepalend voor de prestaties. Echter niet elke vorm is met elke houtsoort te maken.

 

De vorm is onder te verdelen in

1. het dwarsprofiel (als je een werparm doorzaagt)

2. de langsprofielen (voor- en zijaanzicht)

We houden het relatief eenvoudig en beperken ons tot rechte bogen (zonder recurves).


1. Dwarsprofiel

Rond, plat, ovaal?

 

 

 

doorgezaagde boog

 

De materiaalsoort in combinatie met de trekkracht bepaalt de doorsnede van de boog.

Bij het buigen wordt 50% van het werk gedaan door de buitenste 10% van de dikte in de rug en de buik. Dit zijn de rode vlakken in de tekeningen. Op de 0-as is de spanning nihil.

In het ronde profiel moet veel werk gedaan worden door een smaller oppervlak en treden grote piekkrachten op ter plaatse van de top van de kromming (x). Sterk hout kan dit aan. Zwak hout zal bij (x) bezwijken. Voor zwakker hout is het rechthoekige profiel geschikter, omdat de piekkrachten over een breder oppervlak, dus meer hout, verdeeld worden.

Echter. Hoe verder de rode zones van de 0-as verwijderd zijn, hoe efficienter ze werken! (weerstandsmoment = lengte x breedte x(hoogte tot de macht 3)). Dit betekent dat een beetje hoger profiel al veel sterker is dan een beetje breder profiel en zal bij dezelfde sterkte minder massa hebben. En sneller schieten.

Dus, als je gaat voor snelheid, probeer dan een zo smal profiel te maken als het hout maar toelaat. Is het te smal dan zal de boog grote blijvende doorbuiging of breuk vertonen.

Als je gaat voor weinig blijvende vervormingen, kies dan een breder profiel. Veel hout neemt dan de krachten op en zal dus minder vervormen. Dit komt weer het behoud van snelheid ten goede, want een boog die na het afspannen krom blijft staan, zal in gespannen toestand veel snelheid verloren hebben.

En om het nog ingewikkelder te maken: De sterkere houtsoorten, die dus een smal, licht, profiel aankunnen, blijken vaak zwaarder te zijn. Dit is weer minder gunstig voor de snelheid.

De rode vlekken in de tekening geven ook meteen aan, waarom bij een gelamineerde boog de beste houtsoorten aan de buitenkant zitten. Op de rug een die goed tegen trek kan en op de buik een die goed tegen druk kan. De kern, rond de 0-as, zou kunnen bestaan uit "waaibomenhout".

Tim baker heeft veel houtsoorten getest en op een rijtje gezet hoe breed een boog van een bepaalde houtsoort zou kunnen zijn. Zie "The traditional bowyers bible", deel 1, blz 104/105. Hier onder enkele van zijn bevindingen.

Per houtsoort de bijbehorende breedtematen ter plaatse van het midden van de werparm. Uitgangspunt is een boog uit 1 stuk hout van 66 inch lengte, 50 pond trekgewicht en 28 inch treklenge. Maten in inch (=2,54cm)

Houtsoort breedtemaat   Houtsoort breedtemaat
wit essen 1-3/4 inch   hickory (amerika) 1-3/4 inch
geel berken 1-3/4 inch   eiken 1-3/4 inch
iep 1-7/8 inch   red cedar 2 inch
den (vuren) 2-1/2 inch   braz. Rosewood (z-am) 1-1/2 inch
0sage (amerika) 1-1/5 inch   taxus 1- 3/8 inch
teak 1-3/4 inch      

Tussen de twee polen snelheid en duurzaamheid zul je een optimum moeten vinden. Er zijn ervaren lieden die beweren, dat als je twee houtsoorten neemt en precies het goede profiel bij de juiste houtsoort toepast, de bogen er anders uitzien maar gelijk schieten.

 


2. Langsprofielen

Bij elk onderstaand voorbeeld staat uitleg over A) en B)

A) Hoe de boog buigt bepaalt voor een groot deel de levensduur en vervorming van de boog. Tevens is dit van invloed op de mate waarin benodigde energie wordt opgeslagen.

B) Hoe een boog terugschiet uit zijn gebogen toestand bepaalt het schietgedrag. Naast snelheid is er ook "comfort" en accuratesse.

Aan de hand van enkele klassieke zijaanzichten zal ik proberen een paar basisbegrippen te bespreken

Voor het gemak gaan we hier uit van een "rechte boog", dus zonder recurves, dat is een hoofdstuk apart.

 

A. De klassieke "D"-boog

zijaanzicht

vooraanzicht 1 werparm

Het oermodel. Een naar twee zijden afgewerkte tak.

A) Buiging. Zowel in zij- als voorkant versmallen de werparmen egaal naar een punt. De gehele boog buigt. Al het hout werkt mee. De belastingen worden over een zo lang mogelijke lijn verdeeld. Dat verkleint de kans op breuk en het "naar de pees gaan staan". Echter de krachten in het midden, bij het dikke deel van het handvat zijn immens. Mocht hier vervorming optreden dan gaat de boog juist extreem naar de pees staan.

B) Terugschieten. Laten we de pees los, dan slaat de gehele boog naar voren. Ook de delen in het handvat. Dit kan tot een schok leiden welke de accuratesse niet ten goede komt. Echter de hele boog werkt en zal de pijl daarmee maximale snelheid leveren. Kortom wel snel maar niet zuiver.

Bij zeer zware D-bogen (100+ pond ed.) worden de krachten in het dikke handvat te groot. Vervormingen treden op als het hout hier veel moet buigen. Daarom wordt dan gekozen voor bovenstaand elliptisch profiel. waarbij het handvat stijver is en de punten meer werk doen. Deze boog geeft relatief minder handschok maar is wel veel moelijker te maken.

 

 

B. Profiel voor combinatie van snelheid en accuratesse

Zijaanzicht. De stijve uiteinden zijn hier voor de duidelijkheid overdreven lang getekend!!

1/2 vooraanzicht recht model

1/2 vooraanzicht "peddel" model

A) Buiging. De werparmen buigen vooral in het midden. Op deze plek buigt het hout dus veel meer dan in de D-boog. Er moet dus voldoende hout-breedte zijn om al dat werk te doen. Vandaar de vooraanzichten die lang breed blijven. Omdat er bij het handvat weinig buiging ontstaat kan de breedte hier afnemen. Zo ontstaat het peddel model. (die Indianen waren niet zo dom!!) Het rechte model werkt hetzelfde maar is eenvoudiger te maken.

De uiteinden blijven ook nagenoeg recht. Dit heeft tot gevolg dat de boog soepel uittrekt. De rechte einden werken als een soort hefboom.

B) Terugschieten. De delen in en naast het handvat buigen niet en slaan bij het lossen niet terug. De boog ligt stil in de hand en schiet dus zuiverder dan de geheel buigende boog. Ook bij moderne Longbows wordt dit principe toegepast.

 

C. Profiel voor zwak hout

zijaanzicht op bespanningshoogte

Slap hout kan er niet goed tegen te buigen, laat staan een paar uur opgespannen te staan.

A) Buiging. Door deze vorm te kiezen kun je de boog opspannen zonder dat de werparmen veel buigen. Bij het uittrekken moeten de werparmen nu gaan buigen maar het handvat niet meer!.

B) Terugschieten. Daar er weinig spanning op de pees staat als de boog opgespannen is, zal de boog niet efficient zijn. Maar je schiet tenminste! Vraag maar aan de oude Egyptenaren die deze truc toepasten omdat ze alleen veel te droog en dus breekbaar hout tot hun beschikking hadden.

 

 

D) Lengte en uiteinden van de werparmen

 

het gewicht van de uiteinden bepaalt in hoge mate de snelheid van de boog

 

 

Bij het loslaten van de pees springen de werparmen naar voren. Daardoor wordt de pees strakgetrokken. Daardoor schiet de pijl weg.

Hoe sneller de werparmen naar voren slaan hoe sneller de pijl gaat.

Er zijn 5 dingen die bepalen hoe snel de werparmen terugslaan:

1) De lengte van de werparm

2) Het gewicht (in het uiteinde) van de werparm

3) Het gewicht van de pees

4) Het gewicht van de pijl

5) De lossing

 

3, 4 en 5 laten we nu even buiten beschouwing. Maar over 1 en 2 gaat dit hoofdstuk juist.

 

1) De lengte van de werparm: Een hamer op een stok van twee meter slinger je moeilijker rond dan een van 10 cm. Conclusie: een kortere werparm slaat sneller terug.

Maar korte werparmen buigen ook meer en gaan dus eerder naar de pees staan of breken.

Té korte werparmen buigen niet meer soepel tot je treklengte en zullen "blokkeren", oftewel onevenredig zwaar uittrekken.

Kortom, zoek een optimum in veiligheid, soeplesse en snelheid.

Volgens Tim Baker is een boog met een treklengte van 28 inch het meest efficient bij een lengte van ca 67 inch. Wil je aan de veilige kant zitten, maak hem dan wat langer.

 

2) Het gewicht (in de uiteinden) van de werparmen. Een hamer van twee meter met een kleine kop slinger je gemakkelijker rond dan een met een zware kop. Conclusie: Werparmen met weinig gewicht slaan sneller terug. Maak de einden van je werparmen zo licht mogelijk. Dit bepaalt in hoge mate de snelheid van de boog

Te zware punten geven bij het terugslaan ook een schok in de hand, waardoor je niet zuiver schiet.

HET IS DUS NOODZAAK DUNNE UITEINDEN TE MAKEN. De krachten in het hout zijn hier relatief laag, dus je kunt de punten heel dun maken. Let echter op je langsprofiel. Laat de punten niet te veel buigen.

 


Tips en tricks? laat ze weten...zelfbognmaken@planet.nl

Zelf Bogen Maken